Personuppgiftspolicy

Cookie- och integritetspolicy för WOODSTEIN, som ägs av Woodstein ApS

Inledning
När du besöker vår webbplats samlas information in om dig, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att öka värdet på annonserna som visas på sidan. Om du inte vill att information ska samlas in bör du radera dina cookies (se instruktioner) och avstå från vidare användning av webbplatsen. Nedan har vi utvecklat vilken information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies
Webbplatsen använder "cookies", vilket är textfiler som sparas på din dator, mobil mm. därför i syfte att känna igen det, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ext.ex virus.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du tar bort eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och visas oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.


Personlig information

Allmänt
Personlig information är all slags information som kan hänföras till dig i en eller annan utsträckning. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar ett antal sådan information. Det händer t.ex.t.ex av allmänt tillgång till innehåll om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, på annat sätt använder tjänster eller gör köp via webbplatsen.

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen). I den mån du ger uttryckligt samtycke till detta och själv anger uppgifterna behandlas även följande: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsuppgifter. Detta kommer vanligtvis att vara i samband med att du skapar en inloggning eller när du gör ett köp.

Säkerhet
Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen.
Din information kommer endast att användas för det ändamål för vilket den samlades in och kommer att raderas när detta ändamål är uppfyllt eller inte längre är relevant.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att din information oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, går förlorad, försämras eller kommer till obehöriga personers kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte
Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som med största sannolikhet är relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar och för att kunna leverera de tjänster du efterfrågat, som t.ext.ex att skicka ett nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod
Uppgifterna lagras under den period som lagen tillåter och vi raderar den när den inte längre behövs. Perioden beror på informationens karaktär och bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ange en generell tidsram för när information raderas.

Utlämnande av information
Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och ev. Klick, geografisk plats, kön och ålderssegment m.w lämnas ut till tredje part i den mån denna information är känd. Vilka tredje parter som är inblandade kan du se i avsnittet om "Cookies" ovan. Informationen används för reklaminriktning.

Vi använder också ett antal tredje parter för att lagra och behandla data. Dessa behandlar endast information för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften.

Utlämnande av personuppgifter såsom namn och e-post etc.w kommer bara att ske om du samtycker till det. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

Insikt och klagomål
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett gemensamt format (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke för att uppgifter om dig ska behandlas. Om uppgifterna som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan göras till: . Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta  Datatilsynet.
Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du även skicka en begäran om detta till den ovan nämnda e-postadressen.

Utgivare
Webbplatsen ägs och publiceras av:

Woodstein ApS
Beringvej 21A
8361 Hasselager