Hvorfor er STEM godt for dit barn udvikling?

Skrevet af: Woodstein

|

|

Tid til at læse 2 min

STEM giver færdigheder for fremtiden

I en verden, hvor teknologi og videnskab er hjørnestenene i vores hverdag, er det afgørende at give børn et solid grundlag og interesse for at lære, men også simple færdigheder inden for de områder vi kan se, der er efterspurgt i fremtiden…


Her kommer STEM-områderne i spil (Science, Technology, Engineering, Mathematics), og når vi fremmer aktiviter og lege, der fokuserer på leg og læring sammen, opbygger vi et forhold til læring hos børn der er både positiv, langsigtet ønsket af dem selv, fordi de bliver glad for at udfordrer dem selv og lære.

A love of learning is a seed that, when planted in a child, grows a forest of knowledge.

STEM-læring: En blandingen af problemløsning, kreativitet og viden

STEM omfatter fire hoveddiscipliner – videnskab, teknologi, ingeniørvidenskab og matematik. Disse områder udgør hjørnestenene i moderne innovation og udvikling. Gennem hands-on aktiviteter som dem, der tilbydes af os hos Woodstein, får børn mulighed for at udforske og engagere sig i disse discipliner på en sjov og interaktiv måde.

Hvorfor er STEM-aktiviteter vigtige for børn?

1. Nysgerrighed og kreativitet
STEM-aktiviteter vækker børns nysgerrighed og opmuntrer dem til at stille spørgsmål og udforske verden omkring dem. Det fremmer deres kreative tænkning og problemløsning.

2. Praktisk læring
Børn er lavet til at bevæge sig, og det er vigtigt at vi understøtter det med vores aktiviteter, både på hjemmefronten, i institutionerne og i skolerne! Det hjælper børn skabe en dybere forståelse for, hvordan ting fungerer.

3. Teamarbejde og kommunikation
Mange STEM-aktiviteter involverer samarbejde, hvor børn lærer at arbejde sammen, udveksle idéer og kommunikere effektivt for at nå fælles mål. STEM aktiviter er med til at styrke deres sociale kompetencer, når opgaverne skal løses i fællesskab!

4. Fremmer analytisk tænkning
STEM-aktiviteter lærer børn at analysere situationer, identificere problemer og finde innovative løsninger. Det træner dem til at tænke kritisk og analytisk. 

5. En vigtig forberedelse til fremtiden
Verden udvikler sig hurtigt, og mange af de jobs, som børnene vil træde ind i som voksne, vil kræve en grundlæggende forståelse for STEM-disciplinerne. Derudover er STEM-læring mindst lige så meget en tilgang til læring, som det er de specifikke fagområder. Når børn er gode til at lære, er de gode til at befærde sig i fremtidens verden..

Læring gennem leg

STEM-læring er mere end blot leg; de er nøglen til at forberede vores børn på en hurtigt udviklende verden, og vi går hos Woodstein forrest på den rejse.

Med vores lærerige byggesæt kombinerer vi leg og læring, kreativitet, teknisk indsigt og problemløsning i ét, og derudover skaber vi, med vores DIY løsning, ressourcerne til at alle forældre, institutioner og skoler, har mulighed for at fordybe sig i STEM-aktiviteter gratis.

Find over kreative STEM & DIY lege i vores kartotek

Vi håber at kunne hjælpe med at bygge bro imellem børns fantasi, deres forhold til læring og problemløsning, og deres forståelse for, at man succesoplevelser kommer i både store og små.

Hos os i Woodstein, tæller nemlig de mindste aktiviteter som succesoplevelser, da de er byggesten i børnenes lange rejse igennem livet. STEM-læring er midlet. Kom med!